Thermo Assistance

Thermo King wspiera swoich Klientów niezależnie od tego gdzie znajduje się ich flota.

Do dyspozycji Klienta jest całodobowe wielojęzyczne centrum zgłoszeniowe Thermo Assistance, działające pod numerem 00800 80 85 85 85.

Mówiący po polsku pracownik poinformuje o lokalizacji najbliższej stacji serwisowej i wyśle jej adres na wskazany numer telefonu komórkowego. Zgłaszając usterkę należy przekazać operatorowi następujące informacje:

  • nazwa firmy
  • rodzaj awarii
  • model agregatu Thermo King
  • numer swojego telefonu (lub telefonu kierowcy)
  • numer rejestracyjny pojazdu
  • uzgodnić sposób płatności (podać dane lokalnego dealera w przypadku korzystania z gwarancji płatności)
  • jeśli agregat objęty jest umową serwisową, również rodzaj tej umowy

TK Thermo Assistance - gwarancja bezpieczeństwa przewożonych towarów!