Wpływ globalnych łańcuchów chłodniczych na zmniejszenie start żywności na świecie

Szacuje się, że obecna produkcja żywności mogłaby wyżywić 10 miliardów ludzi. Mimo to tracimy jej bardzo dużo! ONZ określa straty żywności na około jedną trzecią globalnej produkcji (1,3 miliarda ton rocznie).

Straty żywności to uszkodzenia i zepsucia występujące pomiędzy producentem a rynkiem. Jest to problem spowodowany przez wiele czynników, w tym brak zarządzania temperaturą podczas zbiorów oraz złe opakowanie podczas transportu i przechowywania. Na szczęście to obszar, który już dziś można poprawić poprzez udoskonalenie wydajności ogólnoświatowych łańcuchów chłodniczych!

Wpływ globalnych łańcuchów chłodniczych polega na ich zdolności do rozszerzenia zakresu chłodnictwa poza zwykłe przechowywanie, zapewnienia pomostu łączącego rolników z nabywcami - przy jednoczesnym wzroście zakresu sprzedaży.

Jednak ryzyko strat nadal istnieje na każdym etapie tego łańcucha dostaw, w tym przeładunku i przechowywania, przetwarzania i pakowania, dystrybucji i sprzedaży detalicznej.

W przypadku transportu produktów w warunkach chłodniczych drogą powietrzną, morską, lądową i kolejową, możliwość monitorowania może znacząco zwiększyć ogólną wydajność poprzez:

  • Zapewnienie wglądu w czasie rzeczywistym w dokładny stan żywności przez całą podróż.
  • Identyfikację wszelkich problemów i znalezienie odpowiedniego rozwiązania zanim żywność się zepsuje.
  • Zapewnienie wglądu w potencjalne problemy zanim się pojawią, co daje menedżerom floty proaktywną kontrolę w celu zmniejszenia ryzyka.

Obok tych taktycznych korzyści pojawiają się te o bardziej strategicznym charakterze, które można osiągnąć, gdy każdy element łańcucha dostaw będzie sprawnie połączony. Tylko wtedy producenci mogą mieć nadzieję na uprawę, zbiór i wysyłkę zapasów żywności zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem konsumpcyjnym - i mieć pewność, że produkty dotrą na nasz talerz w odpowiednim stanie.

 

Telematyka oferuje pełen monitoring czynników, które mogą wpłynąć na przerwę w łańcuchu chłodniczym, w tym:

  • Błąd ludzki: od złych praktyk załadunku po zwykłe pozostawienie zbyt długo otwartych drzwi ładunkowych.
  • Błąd procesowy: dotyczy takich obszarów jak opóźnienia w planowaniu lub niewystarczające chłodzenie wstępne itp.
  • Błąd sprzętowy: który może obejmować np. nieodpowiednią izolację lub źle działające urządzenia chłodnicze.

To wiele potencjalnych błędów, którymi zarówno sprzedawcy żywności, jak i organy regulacyjne mają obowiązek się zainteresować, biorąc pod uwagę wpływ, jaki na żywność ma każda przerwa w łańcuchu chłodniczym - od zepsucia po zatrucie!

Warto pamiętać, że telematyka może być wykorzystywana do monitorowania poczynań kierowców. Dzięki jej zastosowaniu można upewnić się, że pracownicy przestrzegają zasad ruchu drogowego i nie narażają ładunku, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa.

 

Firma Thermo King od dawna jest liderem w dziedzinie telematyki. Oferta rozwiązań Connected Solutions zwiększa widoczność w całej multimodalnej działalności klienta, zapewniając całodobowe monitorowanie i dwukierunkową interakcję między kierowcą, kierownikiem floty i ich urządzeniem chłodniczym.

Dla firm transportujących żywność jest to technologia, która zapewnia natychmiastowe korzyści w codziennej działalności, w tym możliwość:

  • Kontroli temperatury dla każdego ładunku podczas całej podróży.
  • Szybkiego reagowania na dowolny krytyczny problem w celu ochrony ładunku.
  • Przewidywania problemów serwisowych, tak aby zmaksymalizować czas pracy i uniknąć awarii.

Odegraj swoją rolę w ograniczaniu strat żywności! Przełącz się na Connected Solutions THERMO KING!

Wróć