Nowe rozwiązania Thermo King - Connected Solutions

Thermo King wzbogacił swoją ofertę o pakiet innowacyjnych rozwiązań, które usprawnią zarządzanie całym łańcuchem chłodniczym i zapewnią zachowanie odpowiedniej temperatury w czasie transportu ładunku.

Dzięki Connected Solutions klient ma dostęp do wielu charakterystycznych danych i może je wykorzystać w czasie rzeczywistym.

Łączność 24/7, dwukierunkowa komunikacja, zdalne monitorowanie i sterowanie temperaturą, śledzenie lokalizacji i stanu ładunku, czy kontrola stanu naczepy/przyczepy – to tylko niektóre z zalet zintegrowanej komunikacji.

Narzędzia pomagające w zarządzaniu flotą:

  • Platforma Tracking – system zarządzania temperaturą, w jakiej realizowany jest transport, oparty o technologię GPS/GPRS. Pozwala na obserwację floty, bieżącego stanu ładunku oraz kontrolę zużycia paliwa.
  • Aplikacja TK Reefer – dzięki łączności Bluetooth operator ma dostęp w czasie rzeczywistym do wirtualnego panelu sterownia agregatem. Może odczytać i zmieniać poszczególne parametry (tryb pracy, kod alarmu, temperaturę nastawy, a także uruchomić bądź wyłączyć urządzenie).
  • Usługa TK Assist - gromadzi dane z modulatora naczepy, przetwarza je w czasie rzeczywistym i informuje o wynikach poprzez alarmy i powiadomienia. Korzystając z rozwiązań oferowanych przez Thermo King, klient ma możliwość za pomocą jednej aplikacji kontrolować pracę naczepy i agregatu.

To tylko kilka najpopularniejszych narzędzi. Wraz z rozwojem technologii oferta dostępnych aplikacji i usług wzrasta.

Klienci indywidualnie mogą wybrać te moduły, które w największym stopniu mogą im pomóc w zarządzaniu biznesem.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do autoryzowanych dealerów Thermo King i Frigoblock.

Wróć